Variables

image

Tea was just a simple plant in nature until man discovered it and created a whole new repertoire of endless variables….

….oldtree.plantationtree.wildtree.cultivatedtree.terracetea.lowlandtree.highlandtree.taidi.springtea.summertea.autumntea.tip.firstleaf.secondleaf.thirdleaf.petiole.vein.margin.tip.axil.stem.midrib.acidsoil.alkalinesoil.soilcalcium.nitrogen.UV.yiwu.mahei.guafengzhai.dingjiazhai.daqishu.xiaofang.mannailongguhe.bazhingzhai.xinfa.bapiao.zhaquoxing.xingzhangjia.laozhangjia.bulangsan.mengla.simao.ailio.laoshuidong.menghai.xigui.gedeng.manzhuang.mangzhi.nannuo.xiding.jingmai.jinghong.tamensong.tamenloong.xiaomensong.ziyah.laozhai.hekai.yibang.naka.laomane.youle.goashan.chienliangcha.loongzhu.tianhong.lichihong.jasminepearl.bilouchun.dahongpao.xiaohongpao.chienlixian.paichekuang.buchichun.longjing.buchienthian.jinluitiao.jinshoushi.beidoyihao.chienlipiaoxiang.shuxian.tielohan.huangchinggui.shuichinggui.rougui.banthienyao.xiaochong.tachong.fudingpai.tongfangmeiren.dongding.oolong.dayuling.tieguanyin.chawang.fenghuang.danchong.paichikuang.gongding.baihaoyinzhen.baimudan.gongmei.soumei.houshanhuangya.malaumi.kuding.gyukoru.macha.shenca.gemaicha.assamica.SFTGFOP1.gunpowder.minttea.pekoe.congou.orangepekoe.flowerypekoe.clonaltippy.bohea.earlgrey.lapsangsouchong.teatwigs.whitering.killgreen.rolling.steam.panfry.handroll.machineroll.sundry.machinedry.moucha.hardpress.softpress.cakeshape.brickshape.chocolateshape.ironcake.bigtuo.smalltuo.jinggua.moucha.mushroomshape.SQtea,artisantea.rubbishtea.faketea.pigsmelltea.fairytaletea.ripetea.rawtea.ancienttea.oolongstyle.oldstyle.newstyle.bigfactory.smallfactory.catechin.polyphenol.flavonoids.gallicacid.theaflavin.thearubigin.theophyllin.chazhoubrew.baketea.steamtea.pushtea.boiltea.gaiwanbrew.longbrew.shortbrew.hotbrew.coldbrew.yixingbrew.kyusubrew.onebrew.tenbrews.twentybrews.taste.bittertaste.astrigent.unami.sweet.sour.salty.fishy.recurringsweerness.chaQi.huigan.chaqing.tastereceptors.gustationpathway.olfactorybulb.talamus.hypothalamus.amygdala.pharynx.fragrances.osmanthusfragrance.fruityfragrange.floweryfragrance.stickyricefragrance.orchidfragrance.camphorfragrance.bamboofragrance.lotusfragrance.changxiang.chenwei.nowei.Zen.teamasters.teaslaves.teabrag.teasnob.teamerchant.teaspeculators.teahorders.teaguangxi.Tchat.smalltalk.bigtalk.drystore.wetstore.mylar.shrinkwrap.airstore.dryair.wetair.pumidor.humidor.oxidation.fermentation.urn.O2absorber.moistureabsorber.labtest.tastetest.teapots.Yixing.Zhejiang.Chaozhou.highfired.lowfired.oxidation.reduction.shuipinghu.yuhualoong.shipaio.fangguhu.pienthern.panyuehu.kyusu.nosaka.shigaraki.mumyoi.redclay.blackclay.fakeclay.chingshuini.dahongbaoni.duanni.hongni.baini.zhini.shihuangni.dichaoching.portuni.shikuni.heini.lini.zhuni.ancientpots.newpots.CRpots.shoepolishpots.grandmasterspot.onepotonetea.allpotonetea.allteaonepot.tetsubin.satetsu.ginbin.ibushi.hohin.samashi.water.spring.filtered.RO.mountain.bottled.river.tap.taptaptap….andmanymanymanymore…..

image

…got it?

….eventually, a cup of pure and natural tea will reduce all these variables back into nature.